U Briselu je danas završena dvodnevna konferencija tužilaca za ratne zlo?ine s podru?ja bivše Jugoslavije

Na konferenciji je u?estvovao i srpski tužilac za ratne zlo?ine Vladimir Vuk?evi?, koji je skup ocenio kao vrlo uspešan."Konferencija je bila vrlo uspešna. Dogovoreni su konkretni oblici saradnje sa kolegama iz regiona", izjavio je Vuk?evi? .Weiterlesen...