Glavni i odgovorni urednik "Nove srpske politi?ke misli" ?or?e Vukadinovi? tužio "Danas", urednika lista Zorana Panovi?a i kolumnistu Svetislava Basaru.

Prema navodima tužbe, Basara je izneo tvrdnju da je Vukadinovi? putem objavljivanja ?lanaka doprineo ekscesnom ponašanju pojedinaca i grupa na mitingu održanom povodom proglašenja nezavisnosti Kosova.Weiterlesen...