Upravni odbor Republi?kog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO), me?u tri kandidata, izabrao je Svetlanu Vukajlovi? za direktorku, saznaju “Ve?ernje novosti”.

Odluka Upravnog odbora upu?ena je Vladi Srbije na saglasnost. Za mesto direktora RZZO, na javnom konkursu objavljenom u aprilu, pored Svetlane Vukajlovi?, dosadašnje direktorke kojoj u utorak isti?e mandat, prijavili su se diplomirani farmaceut Miloš Kneževi? i dr Dragan Arsi?.Weiterlesen...