?opor vukova zaklao je stado ovaca u doma?instvu Cvete i Radosava Stanojkovi?a iz Kozjeg Dola kod Trgovišta, a šteta je procenjena na više od 160 000 dinara.

Predstavnici lokalne samouprave najavili su da ?e pomo?i porodici Stanojkovi?, jer je njihovo doma?instvo pretrpela veliku štetu i u nedavnim poplavama.Weiterlesen...