Putnici u Evropi suo?avaju se s novim prekidima u aviosaobra?aju. Danas je zatvoreno sedam španskih aerodroma na jugu zemlje i Kanarskim Ostrvima.

Iz predostrožnosti zatvoreno je i pet aerodroma u Maroku, jer se jedan deo oblaka spušta ka Africi, dok se drugi kre?e ka severoistoku Evrope i, prema re?ima eksperata, približava vazdušnom prostoru Francuske. Oblak se pomerio sa podru?ja Atlantskog okeana i sada je najve?a koncentracija pepela iznad Španije, Portugala, Kanarskih ostrva i Madeire.Weiterlesen...