U Beogradu sve više stranaca u tranzitu koji pokušavaju da otputuju u Evropu. “Železnice Srbije” prodale 70 posto više karata.

Beogradski aerodrom "Nikola Tesla" saopštio je da danas o?ekuje obnavljanje oko 75 odsto letova predvi?enih redovnim redom letenja. O?ekuje se da tokom dana budu obnovljeni letovi iz Beograda sa Ma?arskom, Rumunijom i Španijom, a mogu?e je obnavljanje saobra?aja i sa Švajcarskom.Weiterlesen...