Srpska Nacionalna asocijacija turisti?kih agencija obavestila je turiste koji putuju u Gr?ku da kopneni grani?ni prelazi u toj zemlji normalno funkcionišu.

Reaguju?i na "nedovoljno precizne informacije u nekim medijima oko najnovijih doga?anja" u Gr?koj, YUTA je naglasila da od nadležnih organa Gr?ke, a ni Srbije, "nema nikakvih preporuka, niti najave preporuke da se ne putuje" u Gr?ku, jer bezbednost stranih turista najnovijim doga?anjima nije narušena.Weiterlesen...