Slavica ?uki? Dejanovi? kaže da je predložila obrazovanje radne grupe za izradu predloga zakona kako bi se omogu?ilo da se utvrdi istina o nestalim bebama.

"Obratila sam se poslani?kim grupama ministarstvima pravde, unutrašnjih poslova i zdravlja koji su dali ?lanove grupe i Pravnom fakultetu jer i stru?njaci treba da daju doprinos tom radu",rekla je predsednica Skupštine.Weiterlesen...