Za subvencije u poljoprivredi iz budžeta za 2010. predvi?eno je 18 milijardi dinara, što je znatno više nego prošle godine, kažu u Ministrastvu poljoprivrede.

Pomo?nik ministra poljoprivrede Milan Stegi? je za B92 rekao da bi u ?etvrtak na Vladi trebalo da bude usvojena takozvana Uredba po hektaru za repromaterijal, gde su subvencije ove godine pove?ane sa 12 na 14 hiljada dinara. "Tako?e bi trebalo da budu usvojene uredbe koje se ti?u osiguranja i povoljnijeg kreditiranja", rekao je on.Weiterlesen...