Gra?ani i privreda Srbije na kraju jula dugovali su bankama po osnovu kredita ?etiri odsto više nego u junu, objavilo je Udruženje banaka.

Iz Udruženja banaka navode da su najve?i rast imali krediti za refinansiranje, koji su pove?ani za 6,9 odsto, a slede ih stambeni krediti sa rastom od 3,9 odsto.Weiterlesen...