Više?asovno zaga?enje ugljovodonicima zabeleženo je tokom no?i u Pan?evu i o tome je obaveštena republi?ka inspekcija za zaštitu životne sredine.

Izme?u 23 i dva sata koncentracije ugljovodonika bile su 880 mikrograma po metru kubnom vazduha, što je za oko 200 mikrograma iznad dozvoljenih vrednosti. Tokom no?i, Centru za obaveštavanje javilo se tridesetak gra?ana koji su se žalili na neprijatne mirise u vazduhu.Weiterlesen...