Županijski sud u Zagrebu odlu?io je da Sreten Joci?, ne?e svedo?iti na su?enju za likvidaciju Pukani?a i njegovog saradnika Nike Franji?a.

Kao razlog za odbijanje zahteva odbrane optuženih, sudija Ivana Kršul navela je sudski proces koji se u Beogradu vodi protiv Joci?a za isti zlo?in. "Niko ne može da bude svedok u vlastitoj stvari ili u postupku za koji je optužen", rekla je Kršul u nastavku su?enja za ubistvo Pukani?a i Franji?a, 23. oktobra 2008. godine.Weiterlesen...