Predstavnici slovena?kih sindikata na sastanku sa premijerom Borutom Pahorom zatražili su ?injenja, a ne obe?anja vlasti.

Nakon današnje protestne konferencije, na kojoj su pored 300 predstavnika slovena?kih sindikata u?estvovali i radnici preduze?a koja su u ste?aju ili lošoj finansijskoj situaciji, ali i predstavnici studentskih organizacija koji su podržali radnike, delegacija sindikalista se sastala sa slovena?kim premijerom Borutom Pahorom.Weiterlesen...