Izmene Zakona o platnom prometu mogle bi po?etkom naredne godine iz blokade da izvuku više hiljada firmi.

Narodna banka Srbije radi na izmenama Zakona o platnom prometu na osnovu koga bi se uveo javni registar menica i ovlaš?enja, jer su postoje?i problemi sa menicama po?eli da ugrožavaju normalno poslovanje. Ako nova zakonska rešenja po?etkom naredne godine po?nu striktno da se primenjuju, iz blokade ?e, zbog nenaplativih dugova, iza?i više hiljada firmi.Weiterlesen...