Donošenje novog zakona o zanatstvu je neophodno, ali je neprihvatljivo da se njime uvode novi nameti za zanatlije, izjavio je predsednik PKS Miloš Bugarin.

U?estvuju?i u radu sednice Skupštine Zajednice preduzetnika PKS, Bugarin je rekao da ta oblast do sada nije bila ure?ena u skladu sa propisima EU, ali i dodao da nije dobro što prednacrt tog zakona predvi?a stvaranje paralelenih institucija, zanatskih komora i nova finansijska optere?enja za zanatlije, kao što su ?lanarine i pla?anje za izdavanje licenci.Weiterlesen...