Zakon o kontroli državne pomo?i, koji je nedavno usvojen, trebalo bi da omogu?i kontrolu kome je dodeljivana pomo? i da li je bila svrsishodna.

Od 2003. do 2006. na razli?ite vidove državne pomo?i potrošeno je oko 2,5 milijardi evra. Koliko je ta pomo? bila svrsishodna, kako je i kome dodeljivana, o tome se ne zna gotovo ništa. Ako se bude u potpunosti poštovao, ograni?i?e i samu državu, vladu i ministarstva da samostalno i na osnovu svog uverenja dodeljuju subvencionisana, povoljna sredstva firmama.Weiterlesen...