Predlog zakona o Narodnoj skupštini stigao je danas u skupštinsku proceduru sa predlogom da ga srpski parlament donese po hitnom postupku.

Predlaga?, odnosno 128 poslanika liste "Za evropsku Srbiju“, G17 plus, koalicije SPS-JS, poslani?ke grupe manjina i PUPS-a, predložili su donošenje zakona po hitnom postupku polaze?i od Ustavom utvr?ene obaveze da se o parlamentu donese zakon i od ?injenice da su zakoni o drugim državnim organima izvršne i sudske vlasti ve? doneti i uskla?eni sa Ustavom.Weiterlesen...