Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljaji? najavio je da bi novi zakon o socijalnoj zaštiti trebalo da bude usvojen u prvoj polovini 2010.

Ljaji? je na okruglom stolu o organizacijama osobe sa invaliditetom rekao da ?e idu?e godine biti doneti i zakoni o znakovnom jeziku i o kretanju slepih osoba ?ime ?e biti zaokružen sistem propisa o zaštiti prava invalida.Weiterlesen...