Šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer izjavio da je za evrointegracije klju?no uskla?ivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnim tekovinama EU.

"Ovde u Srbiji smo prili?no sre?ni s pristupom koji je razvijen u nacionalnom programu za evropske integracije koji je postavio prioritete", rekao je Dežer dodaju?i da je ovaj pristup ve? dao rezultate.Weiterlesen...