Ratelu je stigao veliki broj žalbi na testove inteligencije na Internetu za koje se ispostavilo da se napla?uju, piše “Danas“.

Gra?ani se žale na Internet uslugu “Internacionalni test inteligencije“, koja se aktivira na sajtu www.quiz2you.com. Kako je re?eno “Danasu“ u Ratelu, stiglo je ukupno pet žalbi u pisanoj formi, 20 u elektronskoj, kao i veliki broj žalbi upu?enih telefonom.Weiterlesen...