Topljenje leda na Južnom polu ujedno omogu?ava okeanu da zadrži štetan ugljen-dioksid koji apsorbuju zelene alge, što može da ima uticaja na klimatske promene.

Poslednjih 50 godina, oko 24.000 kvadratnih kilometara Antarktika se oslobodilo leda što je izazvalo cvetanje fitoplanktona koji putem fotosinteze apsorbuje ugljen-dioksid.Na osnovu fotografija zelenih algi vidi se da se na dnu okeana nataložilo 3,5 miliona tona ugljenika što je ekivalent 12,8 miliona tona ugljen-dioksida koji bi ina?e otišao u atmosferu.Weiterlesen...