Komandant Žandarmerije na jugu Srbije, pukovnik Bratislav Diki?, kaže da ima odli?nu saradnju sa lokalnim albanskim stanovništvom u Preševu i Bujanovcu.

Stalnim prisustvom u prostoru duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, pripadnici Žandarmerije MUP-a Srbije uspeli su da spre?e da se talas nasilja i teroristi?kog delovanja u pokrajini prenese i na užu Srbiju, izjavio je komandant Žandarmerije, pukovnik Bratislav Diki?.Weiterlesen...