Zaposleni u PTT Srbija su zapo?eli štrajk zbog nepoštovanja kolektivnog ugovora i zaklju?ka Vlade po kome deo dobiti preduze?a treba da se podeli zaposlenima.

Predsednik Sindikata PTT Aleksandar Pavlovi? kazao je da zaposleni u tom javnom preuze?u ve? mesec dana ?ekaju da se ispoštuje dogovoreni kolektivni ugovor i u?eš?e zaposlenih u raspodeli dobiti PTT-a za 2008. godinu. U 17 sati po?elo je glavno okupljanje ispred centrale pošte u Savskoj 2 i štrajka?i ne dozvoljavaju distribuciju pošiljki iz tog centra.Weiterlesen...