U Istanbulu po?inje godišnje zasedanje Svetske banke i Me?unarodnog monetarnog fonda, na kojem u?estvuje i delegacija Srbije.

Najavljeno je da ?e ?lanovi srpske delegacija u Istanbulu razgovarati s predstavnicima MMF o pripremama mera Vlade za predstoje?u reviziju kreditnog stend baj aranžmana od 2,9 milijardi evra, koja ?e po?eti 20. oktobra u Beogradu.Weiterlesen...