Ministar zdravlja Tomica Milosavljevi? izjavio je da je u Srbiji zakonom zagarantovana besplatna zdravstvena zaštita žena u trudno?i i tokom poro?aja.

Milosavljevi? je agenciji Beta kazao da su izmenjeni propisi u oblasti zdravstvenog osiguranja i da ?e od ponedeljka, 8. marta ukoliko trudnica bude prinu?ena da neku uslugu ili lek plati, uz fisklani ra?un, novac biti vra?en po ubrzanoj proceduri u Republi?kom zavodu za zdravstveno osiguranje.Weiterlesen...