Ministar za prostorno planiranje Oliver Duli? kaže da je stupio na snagu pravilnik o registru investitora u cilju smanjivanja prevara prilikom kupovine stanova.

Gra?ani ?e ubudu?e, pre kupovine nekretnine, mo?i da od lokalne samouprave potraže sve informacije o firmi koja nekretninu prodaje - o tome da li je nekada kršila zakon i gradila nelegalno, da li je neko sa njom imao sudske procese i sli?no.Weiterlesen...