Predstavnici kosovskih institucija i me?unarodnih misija na Kosovu zatražili su od rukovdstva opštine Istok da omogu?e nesmetan povratak Srba u selo Ža?.

Ku?i je na sastanku podržao proces povratka u Ža? i od Rugove zatražio da upotrebi svoj autoritet i da uti?e na situaciju kada su se neki albanski stanovnici Ža?a usprotivili povratku srpskih porodica.Weiterlesen...