Komesarijat za izbeglice odlu?io je da zatvori kolektivni centar za izbeglice "Selova" kod Kuršumlije.

Predsednik Udruženja raseljenih "Vidovdan" ?aslav Bojovi? rekao je da su predstavnici Komesarijata za izbeglice iz Beograda obišli centar i utvrdili da posle isklju?enja struje ne?e biti uslova za život u centru.Weiterlesen...