Policija je na severu Nema?ke, tokom no?i, zatvorila više autoputeva zbog saobra?ajnih nesre?a i da bi omogu?ila nesmetani rad vozilima za ras?iš?avanje snega.

Na putevima na severu zemlje, prošle no?i je zabeleženo na desetine udesa, a jedna osoba je poginula. U saveznoj pokrajini Baden-Virtenberg na jugu Nema?ke, vlasti su prvi put donele odluku da se teretna vozila isklju?e iz saobra?aja.Weiterlesen...