Sabor truba?a u Gu?i završava se ve?eras finalnim takmi?enjem doma?ih orkestara, nakon desetodnevne fešte i obilja i?a i pi?a.

Jubilarni Draga?evski sabor, pored raznovrsnog tradicionalnog programa, doneo je i nekoliko novina, uklju?uju?i prvo me?unarodno takmi?enje truba?a i orkestara.Weiterlesen...