U privatizovanim kragujeva?kim preduze?ima "Metal sistemi" i "Metal sistemi tehnika", prekinut je jednomese?ni štrajk zaposlenih.

Poslodavac je radnicima isplatio zaostale zarade, naknadu za troškove prevoza i uplatio doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje. Predsednik Samostalnog sindikata "Metal sistemi tehnika", Ivan Savi?, rekao je da je 110 zaposlenih u petak dobilo osam zaostalih plata od juna prošle do januara ove godine, a dobili su i obe?anje da ?e do kraja ovog meseca dobiti i februarsku platu.Weiterlesen...