Posle nekoliko meseci rada, Državni revizor je završio proveru završnog ra?una budžeta republike Srbije za 2008. godinu.

Kako je država trošila novac gra?ana, javnost ?e biti upoznata najkasnije krajem novembra, kada ?e revizorski izveštaj biti dostavljen skupštini Srbije. Nacrt je sada u Ministarstvu finansija, koje ima rok od 15 dana da uloži prigovor na nalaze revizorske komisije.Weiterlesen...