Da bi se pove?ala svest o neophodnosti porodi?nog zbrinjavanja dece ometene u razvoju, pokrenuta je kampanja za razvoj specijalizovanog hraniteljstva.

Kampanja je pokrenuta uz podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku, i organizacija "Save the children" i britanske agencije BAAF. Glavni zadatak Centra za porodi?ni smeštaj dece i omladine u ovoj godini je regrutovanje novih hraniteljeskih porodica koje su spremne za brigu o deci sa teško?ama u razvoju.Weiterlesen...