Urednik sajta ekonomija.org Miroslav Zdravkovi? kaže da Dinki?eve ideje o isplati regresa zaposlenima zapravo predstavljaju dogovor sa MMF-om.

„Što se ti?e isplata koje su ina?e planirane u dogovoru sa MMF-om, kako bi se potstakla tražnja, treba re?i da je na ra?unima države od juna 2008. bilo 159 milijardi dinara", rekao je Miroslav Zdravkovi?.Weiterlesen...