Ministar Rasim Ljaji? razgovarao je s rukovodstvom "Zdravlja Actavis", predstavnicima sindikata i Nacionalne službe za zapošljavanje o tehnološkim viškovima.

Rukovodstvo kompanije obavestilo je ministra rada i socijalne politike da se nova sistematizacija pre svega odnosi na racionalizaciju zaposlenih u administraciji i servisere ugašenih pogona. Program predvi?a i druge mere podrške zaposlenima, realizovane u saradnji sa sindikatima i Nacionalnom službom za zapošljavanje.Weiterlesen...