Sudija Ivana Kršul vodi proces za ubistvo Ive Pukani?a i njegovog saradnika Nike Frani?a, drugog dana su?enja je odobrila svedo?enje advokata Zvonimira Zebeca.

Zebec je, koji je bio advokat po službenoj dužnosti jednog od optuženih Roberta Matani?a navodno je uticao na njega da da lažni iskaz o naru?iocima ubistva. Zebec ?e svedo?iti 15. februara.Weiterlesen...