Udruženje gra?ana “Sfera No” izradilo je robote-kontejnere za reciklažu koji, pored prikupljanja otpada, za cilj imaju podizanje ekološke svesti gra?ana.

Razvijene države u svetu recikliraju ?ak i do 80 odsto svog ambalažnog otpada. S druge strane, reciklaža u Srbiji je na veoma niskom nivou. Udruženje gra?ana "Sfera No", sastavljeno od ekologa, nau?nika i umetnika, rešilo je da poradi na podizanju ekološke svesti stanovništva i ja?anju kapaciteta za reciklažu otpada.Weiterlesen...