Su?enje optuženima za ubistvo Ive Pukani?a i Nike Franji?a odloženo je za 7. april da bi novi advokat Bojana Guduri?a mogao da se pripremi za odbranu.

Odbrana optuženih predala je sudskom ve?u podnesak koji je reakcija na napise o objavljivanju 8 transkripata SMS-poruka Ive Pukani?a, ali je ve?e odbilo predlog da se podnesak pro?ita u sudnici navode?i da "sudnica nije mesto za javnu polemiku".Weiterlesen...