Na Mokroj Gori po?ela je zimska turisti?ka sezona. Mokrogorci o?ekuju veliki broj gostiju kojima obe?avaju atraktivnu turisti?ku ponudu.

Šarganskom osmicom ove godine se provozalo preko 65.000 doma?ih i stranih turista. Nakon pauze u jesenjem periodu, po?ela je zimska sezona u muzejsko-turisti?kom kompleksu Mokra Gora. To ?e u vreme zimske sezone sigurno obogatiti turisti?ku ponudu uži?kog kraja, koji obiluje brojnim turisti?kim sadržajima, koji dobro do?u u slu?aju naglog otopljavanja snežnog pokriva?a.Weiterlesen...