Subvencija ve?a od 500 000 evra koju je republi?ki Fond za razvoj 2007. dao bivšem premijeru Zoranu Živkovi?u za podizanje vinograda, data je prema zakonu.

Zoran Živkovi? je gostuju?i u intervjuu sa Jugoslavom ?osi?em ponovio da je subvencija data prema zakonu. On je istakao da je praksa svuda u svetu da se visokim iznosima podsti?u velike firme i poljoprivredna proizvodnja.Weiterlesen...