Za zlatiborske hotele i poslovni prostor sve ?eš?e se interesuju osobe sa druge strane zakona, kao na?in na koji bi mogli da legalizuju sumnjivo ste?en novac.

U medijima se sve ?eš?e pominje da se me?u kupcima nekretnina na Zlatiboru kriju ljudi poput Sretena Joci?a ili Boška Radonji?a. Zlatiborske vlasti se sve više suo?avaju i sa nelegalnom gradnjom ali i sa onima koji imaju dozvolu za gradnju ali ne pla?aju obaveze državi za tu privilegiju.Weiterlesen...