Zlatna groznica se ponovo širi Amerikom, a rekordan broj ljudi ide na brda i potoke Kalifornije i drugih saveznih država SAD u nadi da ?e ste?i bogatstvo.

Broj ?lanova ameri?kog Udruženja istraživa?a zlata pove?an je prošle godine 20 odsto, izjavio je generalni direktor tog udruženja Ken Raker.Weiterlesen...