Iako su šanse da pro?e u UN male, sude?i prema naporima iz EU da se ona povu?e,srpska rezolucija ipak nije bezna?ajan akt, piše "Politika".

Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Vilijam Hejg je prakti?no samo ponovio ono što je srpskim zvani?nicima rekao i njegov kolega iz Nema?ke Gvido Vestervele koji je istim povodom ovde boravio uprošli ?etvrtak.Weiterlesen...