Stav Tužilaštva je da se ?lan Krivi?nog zakonika o nedozvoljenom komentarisanju sudskih postupaka ne?e odnositi na izveštavanje novinara.

"Novinari redovnim izveštavanjem ne mogu povrediti rad suda ve? mogu doprineti transparentnosti sudskog postupka za koji se tužilaštvo zalaže", rekao je portparol Republi?kog javnog tužilaštva Tomo Zori? agenciji Beta.Weiterlesen...