Radna verzija deklaracije o Srebrenici je priznanje da se zlo?in dogodio i da se osu?uje, kaže direktor izraelskog centra "Simon Vizental", Efraim Zurof.

"Ono što mogu re?i je da zlo?ini koji su ?injeni u jugoslovenskom ratu predstavljaju klasi?an slu?aj etni?kog ?iš?enja. Me?utim, etni?ko ?is?enje nije genocid", izjavio je Zurof u intervjuu za "Radio Slobodna Evropa" i dodao da je problem definisanja zlo?ina "semanti?ke" prirode.Weiterlesen...