BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 24 von 185 ErsteErste ... 142021222324252627283474124 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 1841

Bauprojekte in Mazedonien

Erstellt von MaKeDoNiJa e VeCnA, 09.03.2010, 20:22 Uhr · 1.840 Antworten · 161.954 Aufrufe

 1. #231
  Avatar von Гуштер

  Registriert seit
  07.06.2010
  Beiträge
  16.454
  Zitat Zitat von Arbanasi Beitrag anzeigen
  Sieht zwar gut aus, ist aber zu dicht an den anderen Gebäuden. Werden die älteren dann abgerissen, oder bleiben die so?
  Soviel ich weiss bleiben die.
  Auf dem Bild siehst du sowieso die "Rückseite" des Gebäudes, die Front ist am Vardarufer und der Haupteingang wird mit einer neuen Brücke erreichbar sein.

 2. #232

  Registriert seit
  08.11.2011
  Beiträge
  6
  Das Archeologische Museum sieht ja wirklich top aus. Sehr modern und ansehnlich.

 3. #233
  Kingovic
  Spam is weg, ein paar User ebenso und noch eine Bitte an die Makedonci (bei wichtigen Punkte nen kleinen Deutschen Satz worum es geht).


 4. #234
  Amilie

  Lächeln

  Zitat Zitat von MaKeDoNiJa e VeCnA Beitrag anzeigen
  Alles bereits gebaut oder in Bau

  Finde es echt cool, dass endlich auch in Mazedonien solche Gebäude gebaut werden. Auch wenn man sicht nur auf Skopije konzentriert. Weiss jemand wie die finanziert werden? Läuft alles über Privatunternehmen oder hilft da auch der Staat mit?

 5. #235
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Im Skopjer Zoo wird auch ein botanischer Garten "angepflanzt"
  Kosten 230.000 Euro

  Ботаничка градина од 230.000 евра ќе се гради во Зоолошка
  Објавено: пред 26 минути | Прочитано: 98 | Печати |
  Сподели со твоите пријатели!

  Споделете ја веста со Вашите пријатели

  Скопската Зоолошка градина, следната година ќе добие ботаничка градина, каде што ќе се изложуваат домашни ендемични растенија, но и растенија од други краишта кои што ќе можат да се адаптираат на живот во стакленици.
  Целта на проектот е да се подигне свеста за ботаничкиот свет кај најмладите, да се докомплетираат содржините на Зоолошката и да се унапреди еколошката свест кај граѓаните.
  - Ботаничаката градина е проект предвиден во изборната програма на градоначалникот Коце Трајановски. Се планира да се изгради во рамките на Зоолошката градина, а ќе отвори можност и за едукација на ученици и студенти. Деталите поврзани со реализацијата ќе бидат познати по усвојувањето на буџетот и изработката на изведбените проекти - велат од градската власт.
  Изградбата на ботаничката градина ќе се реализира фазно. Од градскиот буџет за оваа намена следната година ќе се одвојат 10 милиони денари, а во 2013 и 2014 година по 2 милиони денари.
  TIME.mk - ???????? ?? ?????


  Eine Straße wird um das Stadion Arena Filip II. Macedon angelegt!
  Kosten 600.000 Euro
  Bau soll noch im diesem Jahr begonnen werden!

  600.000 евра за улица околу арената Филип Втори

  Из­град­ба­та на улицата околу арената "Филип Втори" ќе чини 600.000 ев­ра. По 200.000 евра за реализација на овој проект ќе обезбедат Град Скоп­је, Општина Центар и АД за изградба и стопанисување со станбен и де­ло­вен простор.

  Спо­ред проектот кружната сообраќајница ќе почнува од источната три­би­на, односно меѓу помошното игралиште на ФК Вардар и Паркот на фран­ко­фо­ни­ја­та. Потоа ќе продолжува на просторот меѓу северната трибина и згра­ди­те на т.н кинески ѕид и ќе се спојува со уличката кај Лунапаркот ко­ја, исто така, се проширува. Вкупната должина на кружната со­об­ра­ќај­ни­ца е околу 700 метри. Ќе биде широка 7 метри, со две коловозни ленти и со тро­то­а­ри за пешаци од 2 метра.

  Ули­ца­та треба да почне да се гради до крајот на годинава, ако дозволат вре­мен­ски­те услови.
  (А.А.)
  http://www.time.mk/read/da7f1dc30a/e...045/index.html

 6. #236
  Avatar von Černozemski

  Registriert seit
  05.09.2009
  Beiträge
  10.296
  // Edit.

 7. #237
  Avatar von Černozemski

  Registriert seit
  05.09.2009
  Beiträge
  10.296
  Современ терен и нова атлетска патека за Националната арена

  Механизацијата на скопски „Бетон“ денес започна со реализација на втората фаза од проектот за докомплетирање и осовременување на Националната арена „Филип Втори“. Во оваа фаза ќе биде обновен фудбалскиот терен и ќе се изгради нова атлетска патека. Според Цветко Грозданов, директорот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење на Републиката, во чија надлежност е стадионот, најпрвин ќе се работи на теренот, кој ќе биде комплетно отстранет, а на негово место ќе биде изведено ново модерно игралиште. Проектот вклучува систем за греење кој во зимски услови ќе овозможува брзо одмрзнување на игралиштето. Под бусените ќе има специјална глина, која ќе го подобри квалитетот на тревата.

  Ќе се реконструираат и атлетските борилишта. Досегашните шест патеки ќе бидат заменети со нови осум патеки. Пред западната трибина ќе биде теренот за фрлање диск и ѓуле, пред јужната борилиштето за скок во височина, а пред источната борилиштето за скок во далечина. Вкупната инвестиција во втората фаза на проектот се проценува на 3,5 милиони евра. Рокот за завршување на работите е март 2012 година.

  Грозданов најави дека на крајот од 2012 или најдоцна на почетокот од 2013 годиниа е планирано да стартува и третата фаза на проектот, односно фасадното обликување на арената, за што ќе бидат потрошени околу 8 милиони евра.


  Um das Spielfeld herum wird eine athletische Bahn gebaut.

  1


  2


  3


  4


  5


  6


  7

  Бонус:

  8


  9  build.mk »

 8. #238
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Ich will ein Stück von dem altehrwürdigen Rasen, ich hab seinerzeit noch Vardar gegen Zvezda spielen sehen ))))))))

 9. #239
  Avatar von Černozemski

  Registriert seit
  05.09.2009
  Beiträge
  10.296
  Zitat Zitat von zoran Beitrag anzeigen
  ich will ein stück von dem altehrwürdigen rasen, ich hab seinerzeit noch vardar gegen zvezda spielen sehen ))))))))

  Хаха, е тие биле години, кога србите се плашеле од комитите и се фрлија во вардарот.

  ____________________

  Die Statue von Nikola Karev vor dem Parlament in Skopje ist entgültig abgeschlossen. 10. #240
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Der südliche Boulevard (hinter Ramstore) wird laut neuem Generalen Urbanistischen Plan unter die Erde verfrachtet, an seiner jetzigen Stelle/Trasse werden Einkaufszentren, ein Parkhaus und Wohnblöcke entstehen.

  TIME.mk - ???????? ?? ?????

  УС­ВО­ЕН ДУП-ОТ "СТА­РА ЖЕ­ЛЕЗ­НИЧ­КА СТА­НИ­ЦА"

  Ју­жниот бу­ле­вар под зем­ја, над не­го згра­ди и тр­гов­ски цен­три


  Јуж­ни­от бу­ле­вар ќе се гра­ди пет мет­ри под зем­ја, а на мес­то­то на се­гаш­на­та ули­ца ќе се гра­дат два­е­сет­кат­ни­ци. Оваа про­ме­на е пред­ви­де­на со но­ви­от де­та­лен ур­ба­нис­тич­ки план "Ста­ра же­лез­нич­ка", кој го ус­во­и­ја со­вет­ни­ци­те во Оп­шти­на Цен­тар, по втор пат от­ка­ко пад­на на Ус­та­вен суд, оти бе­ше до­не­сен по скра­те­на пос­тап­ка.

  Под­зем­на­та ули­ца тре­ба да ја гра­ди ин­вес­ти­тор, кој за воз­врат ќе го до­бие зем­јиш­те­то над со­об­ра­ќај­ни­ца­та. Град Скоп­је тре­ба да го нај­де ин­вес­ти­то­рот, кој ќе до­бие по­вр­ши­на за град­ба од 213.000 квад­рат­ни мет­ри, ка­де што ќе мо­же да гра­ди стан­бе­ни об­јек­ти, тр­гов­ски и де­лов­ни цен­три. Мак­си­мал­на­та ви­си­на на об­јек­ти­те е 20 ка­та плус при­зем­је, што е ду­ри за 18 ка­та по­ве­ќе од пр­вич­ни­от план, кој пад­на на Ус­та­вен.
  За прис­тап до Јуж­ни­от бу­ле­вар ќе се гра­дат и три круж­ни те­ка, и тоа два кај пос­тој­ни­от под­воз­ник на ули­ца­та Би­хаќ­ска и еден на крс­тос­ни­ца­та на Вод­њан­ска со ули­ци­те Же­лез­нич­ка и На­ро­ден фронт.

  Пла­нот пред­ви­ду­ва и из­град­ба на тр­гов­ски цен­тар на пар­кин­гот ме­ѓу Му­зе­јот на Град Скоп­је и ТЦ "Рам­стор". Тој тре­ба да би­де со фа­са­да и ви­си­на ка­ко што из­гле­да Ста­ра­та же­лез­нич­ка ста­ни­ца, ко­ја, пак, е пред­ви­де­но да се рес­тав­ри­ра. Пок­рај тр­гов­ски­ цен­тар, из­ме­ни­те на пла­нот пред­ви­ду­ва­ат и из­град­ба на кат­на га­ра­жа зад "Рам­стор".

Ähnliche Themen

 1. Griechische Bauprojekte
  Von El Greco im Forum Bauprojekte
  Antworten: 673
  Letzter Beitrag: 12.01.2018, 20:37
 2. Skopje - Bauprojekte
  Von mk1krv1 im Forum Bauprojekte
  Antworten: 640
  Letzter Beitrag: 16.02.2016, 19:53
 3. Zenica Bauprojekte
  Von bosmix im Forum Bauprojekte
  Antworten: 53
  Letzter Beitrag: 26.09.2009, 00:22
 4. Sarajevo Bauprojekte
  Von CoolinBan im Forum Bauprojekte
  Antworten: 55
  Letzter Beitrag: 28.09.2008, 23:45