Mnoge aktivnosti Kfora i Unmika upućuju na zaključak da se u najskorije vreme, pa da je to čak i pitanje sata, može očekivati eskalacija nasilja na Kosovu i Metohiji. Prema informacijama srpskih vojnih izvora, američke jedinice koje su razmeštene u pojasu koji razdvaja Makedoniju od Kosova, u blizini graničnog prelaza kod mesta Đeneral Janković, ojačavaju svoje položaje i ukopavaju teška artiljerijska i oklopna oruđa. .