Međunarodna konferencija "Republika Srpska Krajina - jučer, danas, sutra" biće održana u maju u Beogradu,...

...ukoliko se nepojave nepredviđene teškoće - navodi se u informaciji Vlade "Republike Srpske Krajine" u progonstvu.

Kako se dalje naglašava, predsjednik Vlade "RSK" Milorad Buha danas je okončao višednevne konusltacije sa akademicima, profesorima univerziteta, istoričarima, književnicima i pravnicima i zamolio ih da pomognu u pripremi konferencije.

Buha je također sa sagovornicima razmijenio mišljenje o projektu Vlade - pisanju "Bijele knjige o srpsko-hrvatskim odnosima".


http://www.24sata.info/portal/pregled.php?ArtID=10203


Die nächste Konferenz "Republika Srpska Krajina-gestern,heute,morgen" wird es im Mai in Beograd geben. Der Ministerpräsident von RSK ist Milorad Buha.