BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 1 von 41 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 405

Bosniakischer Nationalstaat bald Realität?

Erstellt von Hersek, 03.04.2010, 14:53 Uhr · 404 Antworten · 15.874 Aufrufe

 1. #1
  Hersek

  Pfeil Bosniakischer Nationalstaat bald Realität?

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  Perspektive bošnjačke politike u BiH
  Bojan Bajić
  23.01.2009.

  U istom ovom časopisu sam prije godinu dana objavio tekst: ’’Nova srpska politika u BiH – tri opcije srpskobosanske politike’’, gdje sam samim nazivom pledirao za jedinu ’’dobitničku’’ od tri ponuđene: 1. Nezavisnost RS-a, 2. Status quo i 3. Nova srpska politika – BiH je i srpska država. Kada je riječ o opcijama bošnjačke politike naslov se ne može opredjeliti jednom, jer Bošnjaci pred sobom imaju više ’’dobitničkih’’ kombinacija od Srba i Hrvata, pa će stoga naslov ovog teksta ostati neutralan.

  Prije predstavljanja i razrade bošnjačkih opcija želim reći da u aktuelnom trenutku polazim od činjenice da su BH državljani dominantno i definitivno zaokruženi u Srbe, Hrvate i Bošnjake, te da u političkom smislu predstavljaju apsolutnu polaznu osnovu u svim relevantnim promišljanjima o budućnosti Bosne i Hercegovine. Uvažavajući i preferirajući prava svih ostalih diskriminisanih grupa i pojedinaca u ovoj zemlji, koji ne pripadaju nijednoj od tri konstitutivne etnije, smatram da će definicija i međusobna harmonizacija tri konstitutivna interesa otvoriti prostor da se što prije svi građani izjednače pred ustavom i zakonom.

  ...

  Strateška prednost Bošnjaka

  Tako da na početku XXI vijeka dobijamo potpuno drugačiju ’’podjelu karata’’ u BiH u korist Bošnjaka u odnosu na prošli vijek. Dvije su sile koje će kao konstanta uticati na sliku BiH u budućnosti, a druge dvije sile će imati potencijalnu mogućnost da utiču na sadržaj te budućnosti. Prva konstantna sila je volja bošnjačkog naroda da BiH opstane i postoji, koji opet ima dvije prednosti u odnosu na druga dva naroda (natalitet i vezivnu geopolitičku rasprostranjenost populacije). Druga konstantna sila je ’’bosanska gravitacija ili bosanska centrifuga’’ koja BiH neupitno drži na okupu, a proizvode je tri dejstva: a) volja Bošnjaka da BiH opstane, b) bosanskohercegovačka geografija omeđena moćnim rijekama i planinama koja sama po sebi proizvodi logiku opstanka jedinstvene društveno-političke zajednice na BH tlu, i c) ’’manevarski geopolitički ćorsokak’’ srpske politike s aspekta otcjepljenja RS-a, što onda apsolutno onemogućava i uslovljava hrvatsku politiku otcjepljenja ’’Herceg Bosne’’. Dakle, ’’Herceg Bosna’’ bi se mogla otcijepiti samo pod uslovom da to uspje Republici Srpskoj, a RS-u to onemogućava volja Bošnjaka. Dakle, Bošnjake je istorijski proces doveo u poziciju posjedovanja strateške prednosti i učinio volju Bošnjaka presudnijom za buduću BiH od volje Srba i Hrvata. Šahovskim rječnikom iskazano bi bilo: ’’imati nekog u stalnom šahu’’.

  Zbog svega rečenog, zaključujem da postoje dvije moguće slike budućnosti BiH:

  1. BiH, kao multietnička i multikulturalna država i zajednica, i

  2. BiH, kao klasična nacionalna država Bošnjaka.

  To znači da Bošnjacima u BiH ’’odgovara’’ bilo kakvo vođenje politike od strane Srba i Hrvata, dok Srbima i Hrvatima odgovaraju samo određene vrste bošnjačke politike (ne sve).

  Ranije sam pomenuo da pored dvije konstantne sile u BiH (volja Bošnjaka i ’’bosanska centrifuga’’), postoje i dvije potencijalne sile koje mogu uticati na sadržaj budućnosti BiH, a to su srpske i hrvatske političke sile koje svojom politikom mogu uticati na stvaranje BiH kao: a) multietničke zemlje ili b) klasične nacionalne države Bošnjaka. Sa pozicija sadašnjih hrvatskih, a naročito srpskih politika, na ovaj izbor se gleda po klasifikaciji loš, gori i najgori, dok se sa bošnjačke strane svaki srpsko-hrvatski izbor može sagledati u gradaciji: dobar, bolji i najbolji. Proizilazi da u interesu stvaranja BiH kao multietničke zajednice predstoje radikalni zaokreti hrvatske i srpske politike spram BiH kao vlastite države, dok Bošnjaci moraju prestati da paralelno vode dvostruku politiku: a) deklarativno zalaganje za multietničku BiH, b) faktičko pretvaranje BiH u klasičnu nacionalnu državu Bošnjaka muslimana.

  Stvaranje klasične nacionalne države Bošnjaka

  Kao što je Hrvatska nacionalna država Hrvata i ostalih, Srbija nacionalna država Srba i ostalih, tako u ishodištu ove opcije stoji da BiH postane država Bošnjaka i ostalih. Ova opcija je postala dominantni trend od Dejtona do danas sa velikom vjerovatnoćom da se nastavi i u budućnosti. Ovakvoj budućnosti doprinosi kontradiktorno savezništvo sve tri nacionalističke politike u BiH, iako zvuči nevjerovatno, ali i srpska i hrvatska aktuelna politika pomažu bošnjačke nacionalističke ciljeve u ovom smjeru. Ne svjesno, naravno.

  Ako se osvrnemo na moderna građanska društva, koja su uglavnom nastajala nakon ere konstituisanja nacionalnih država (evropa) ili na principu ’’krećemo iz početka s livade’’ kao što su nastale SAD kao građanska država, vidjećemo da je u tom kontekstu nemoguće govoriti o BH kao građanskoj državi dok se prethodno ne konstituiše harmonična tronacionalna država ili dvonacionalna ili jednonacionalna. Naprosto govoreći, u BiH nije moguće preslikati američki model, a pokušaji stvaranja nadnacije u BiH su već potrošeni modeli u prošlosti. Kada se nije stvorila (nadnacija) pod Austrougarskom i u SFRJ, sada apsolutno nema nikakve šanse.

  Koncept nacionalnih država je u svojoj suštini veoma vezan za demografiju i brojke, jer ako udio konstitutivnog naroda u nekoj državi padne ispod kritične tačke to predstavlja veliku prijetnju po budućnost te zemlje. Ne može me niko uvjeriti u tezu da bi Njemačka i dalje bila Njemačka, kada bi etnički Nijemci sa 90% spali na 30%, a etnički Turci sa sadašnjih (oko 5%) porasli na 70%. Bez obzira na državljanstvo i jednaka građanska prava svih pred ustavom i zakonom, bilo bi veoma upitno kakve bi odluke donosio novi ’’noseći narod’’ u Njemačkoj. Ili kad bi Mađari u Slovačkoj porasli na 80% ili kad bi Albanci u Makedoniji porasli na 65%, itd. Zbog toga će demografska politika biti presudni faktor i u BiH, gdje će se u narednih dvadesetak godina iskristalisati brojke koje će tačno pokazati da li se radi o tro-dvo ili jednonacionalnoj državi. U ovom smislu je korisno pogledati popise stanovništva u BiH do 1991. godine, koji su je i teoretski i praktično činile multietničkom tronacionalnom zemljom, jer u trajanju od 150 godina do 1991. godine nikad niko nije imao nadpolovičnu većinu preko 50%.

  Još u 19.vijeku niko u BiH nije imao nadpolovičnu većinu, što pokazuje i popis iz 1865. godine kada je zabilježeno 46,3% pravoslavnih, 30,7% muslimana i 22,7% katolika. Godine 1895. BiH je imala 1.336.091 stanovnika, od čega: pravoslavci – 571.250 ili 42.76%, muslimani – 492.710 ili 36.88%, rimokatolici – 265.788 ili 19.89%, židovi – 5.805 ili 0.43%, ostali – 538 ili 0.04%. Sličan odnos u okviru etničke strukture bilježe svi austrougarski popisi, pa i posljednji 1910. godine (43,5% pravoslavnih, 32,2% muslimana i 23,3% katolika). Većinsko pravoslavno stanovništvo zabilježeno je i popisima u periodu između dva svjetska rata (1921. i 1931.), te i u znatnom dijelu poslijeratnog perioda (popisi iz 1948, 1951. i 1961). Popis iz 1971. godine prvi put je pokazao da je izmijenjena etnička struktura stanovništva bivše SR BiH i da su muslimani u njoj postali relativna većina (39,6% muslimana, 37,2% Srbi i 20,6% Hrvati). Popis 1991. godine u BiH pokazuje: Muslimani – 43.47%, Srbi – 31.21%, Hrvati 17.38%.

  Bez obzira na primjedbe Bošnjaka da je u kraljevini i prvoj polovini egzistencije SFRJ bilo rasipanja muslimanskih glasova jer nije postojala rubrika za sopstveno izjašnjavanje već se uglavnom koristila rubrika ostali/neopredjeljeni/Jugosloveni itd., može se pouzdano zaključiti da niko nije imao nadpolovičnu većinu.

  Međutim, šta imamo danas? Po prvi put, nakon 150 godina, javlja se nadpolovična većina jednog naroda. Ova činjenica je isto tako jak istorijski događaj za BiH, kao gore pomenuti istorijski datumi u XX vijeku, a vrlo vjerovatno i prekretnica BH budućnosti. Uzmimo samo procjenu Agencije za statistiku BiH: ukupan broj stanovnika u BiH je 3.447.156. Po entitetima: Federacija 64.2% ili 2.213.074, RS 33.8% ili 1.165.138 , Brčko 2% ili 68.943. Ako su tačne biskupske procjene da je optimistična prognoza za broj Hrvata u BiH negdje do 450.000 ili 12~13%, dok s druge strane Srba ima maksimalno 1.150.000 ili ~33%, preostaje da Bošnjaka ima oko 1.850.000 ili 53~54%. Pored ovoga, Agencija za statistiku je obznanila jedan još alarmantniji podatak, a to je prosječna starost stanovništva u RS-u koja je za 3.8 godina veća nego u Federaciji. Ovo je posljedica odseljavanja mladih ljudi iz RS-a u Srbiju, što govori da se u RS-u povećava udio starih u odnosu na mlade. Ovaj trend osigurava siguran rast broja Bošnjaka u budućnosti u odnosu na Srbe i Hrvate, a proces će se postepeno ubrzavati kako se procentualna razlika bude povećavala.

  Ako se ova činjenica pridruži gore već pomenutoj strateškoj geopolitičkoj rasprostranjenosti Bošnjaka (koja onemogućava raspad BiH), pa se ovome dodaju izvještaji zavoda za statistiku RS-a i Federacije koji iz godine u godinu pokazuju pad nataliteta u RS-u, a rast u Federaciji (s tim da hrvatska područja takođe pokazuju negativnu stopu rasta), pa onda napomenemo trend konstantnog odlaska Srba i Hrvata iz uglavnom ruralnih područja BiH ka Srbiji i Hrvatskoj, a nasuprot tome kažemo da teče stalni proces doseljavanja Bošnjaka/muslimana iz Sandžaka u Sarajevo, onda ne preostaje druga vjerovatnoća, nego da će za dvadesetak godina jedan narod dosegnuti dvotrećinsku većinu od 67%. To bi bilo negdje oko 2028. godine, što i nije tako daleko, ako uzmemo brzinu kojom je ’’proletilo’’ 13 godina od Dejtona do danas.

  Bošnjačka politika danas

  Dominantna politika kod Bošnjaka (ona koja pobjeđuje na 99% izbora unazad 18 godina), tj. ona koja zastupa isključivo interese Bošnjaka muslimana u BiH, svjesna novog istorijskog procesa nakon 1995. i Dejtona, vrlo uspješno igra dvostruku igru, koja s jedne strane glasno promoviše multietničku BiH, pa čak i građansku, dok s druge strane povlači mnoge poteze koji idu u pravcu stvaranja dvotrećinsko-većinske bošnjačko-muslimanske države.

  Takvoj bošnjačkoj politici, mora se priznati ’’nabacuje loptu na volej’’ srpska politika konstantno, a hrvatska s vremena na vrijeme.
  Es geht darum, das 2028 die Bosniaken eine 2/3 Mehrheit erreichen werden, da die Zahl der Serben und Kroaten stark sinkt, bzw sie nach Kroatien, Serbien auswandern, und immer mehr Sandzak-Bosniaken nach BiH auswandern.

  Außerdem gehts darum wem die derzeitige antibosnische Politik welche von den RS Politikern ausgeht wirklich hilft. Im Moment fördert es eher die Zukunft eines bosniakischen Nationalstaates, laut dem Artikel.

 2. #2
  Hersek
  Uzmimo samo procjenu Agencije za statistiku BiH: ukupan broj stanovnika u BiH je 3.447.156. Po entitetima: Federacija 64.2% ili 2.213.074, RS 33.8% ili 1.165.138 , Brčko 2% ili 68.943. Ako su tačne biskupske procjene da je optimistična prognoza za broj Hrvata u BiH negdje do 450.000 ili 12~13%, dok s druge strane Srba ima maksimalno 1.150.000 ili ~33%, preostaje da Bošnjaka ima oko 1.850.000 ili 53~54%.
  Laut dieser Statistik leben jetzt in BiH:

  450.000 Kroaten (12-13%)

  1.150.000 Serben (33%)

  1.850.000 Bosniaken (54%)

 3. #3
  Kelebek
  Insallah.

 4. #4
  Posavac
  Is ja langweilig

 5. #5
  Emir
  Das will ich nicht mal und selbst wenn 2/3 Bosniaken wären (was die auserdem viel früher schaffen würden).

  1961-> 842.000
  1991-> 1.900.000

  Es soll aber Multi bleiben nur die Leute sollen friendlich unten zusammenleben ...

  guckst du hier. Anfangs schön und dann in der Schule wird es häßlich-> 6. #6
  Hersek
  Zitat Zitat von Posavac Beitrag anzeigen
  Is ja langweilig
  Finde ich nicht. Multiethnische Länder auf dem Balkan sind einfach nicht vorstellbar, siehe Jugoslawien, siehe jetzt BiH, siehe Mazedonien, Siehe Serbien/Kosovo.

  Ein bosniakischer Nationalstaat, wo Serben und Kroaten ihre konstitutiven Rechte haben, sprich Sprache usw.

  Wie in Kroatien und Serbien (Serbien nicht ganz).

 7. #7
  Hersek
  Zitat Zitat von Emir88 Beitrag anzeigen
  Das will ich nicht mal und selbst wenn 2/3 Bosniaken wären (was die auserdem viel früher schaffen würden).

  1961-> 842.000
  1991-> 1.900.000

  Es soll aber Multi bleiben nur die Leute sollen friendlich unten zusammenleben ...

  guckst du hier. Anfangs schön und dann in der Schule wird es häßlich->  1991 waren es 2,15 Millionen Emire.

 8. #8
  Dadi
  Ok wenn das ein Grund ist für euch ein Fass aufzumachen, nun ist euer Recht. Es ist aber traurig, wenn man bedenkt was für ein multiethnischer Stolz Europas BiH innerhalb Yu`s war...etwas einmaliges, und heute? Ihr freut euch darüber, über ethnisch "reineres" Bosnien? Meint ihr nicht, dass sowas die RS-Anhänger nur mehr radikalisiert und isoliert von Sarajevo? Was ist mit den BiH-Kroaten? Werden die durch solche Meinungen hre Identifikation mit dem Staat BiH fördern? Bosnien macht nicht nur die Moslems aus, Bosna je uvijek bila i hriscanska i islamska i molim se velikom bogu da ce tako ostati...

 9. #9
  Hersek
  Zitat Zitat von Dadi Beitrag anzeigen
  Ok wenn das ein Grund ist für euch ein Fass aufzumachen, nun ist euer Recht. Es ist aber traurig, wenn man bedenkt was für ein multiethnischer Stolz Europas BiH innerhalb Yu`s war...etwas einmaliges, und heute? Ihr freut euch darüber, über ethnisch "reineres" Bosnien? Meint ihr nicht, dass sowas die RS-Anhänger nur mehr radikalisiert und isoliert von Sarajevo? Was ist mit den BiH-Kroaten? Werden die durch solche Meinungen hre Identifikation mit dem Staat BiH fördern? Bosnien macht nicht nur die Moslems aus, Bosna je uvijek bila i hriscanska i islamska i molim se velikom bogu da ce tako ostati...
  hab ich hier irgendwas über ethnische Reinheit gesagt ?

  In meinen Augen würde BiH dann nur besser funktionieren (mit einem dominanten Volk), da 3 Völker die sich hassen und lieber dem Anderen Schaden zufügen als ihm zu helfen, einfach nicht funktionieren.

  Europa geht "multiethnischer Stolz" am Arsch vorbei, siehe 1991-1995.

 10. #10
  Ado

  Registriert seit
  01.03.2009
  Beiträge
  8.973
  So gebt ihr Milosevic Recht, da er so was in der Art befürchtet hatte

Seite 1 von 41 1234511 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Planet der Affen könnte bald Realität werden :D
  Von Fitnesstrainer NRW im Forum Rakija
  Antworten: 14
  Letzter Beitrag: 10.03.2012, 14:58
 2. Bosniakischer Volkstanz aus dem Sandzak
  Von DZEKO im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 27
  Letzter Beitrag: 02.04.2011, 16:16
 3. Bosniakischer Parteifunktionär ermordet
  Von ooops im Forum Kriminalität und Militär
  Antworten: 2
  Letzter Beitrag: 09.12.2010, 12:58
 4. Es lebe der Nationalstaat!
  Von Werther im Forum Politik
  Antworten: 41
  Letzter Beitrag: 01.04.2009, 19:10
 5. Serben erhälten eigenen Nationalstaat
  Von Sandalj im Forum Politik
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 19.02.2008, 07:09