Also hier sind schon mal die Artikel


1) Türkiye, arşiv belgeleri ile sabit olan, uluslar arası kuruluş ve parlamentolar tarafından da kabul edilen 'Ermeni Soykırımı'nı tanımalıdır.


2) Almanya olarak, kendi sorumluluğumuzu kabul ediyoruz. Alman İmparatorluğu, siyasetçileri ve subayları Ermenilere yapılacak uygulamaları bildikleri halde önlemediler. Bu nedenle utanç duyuyoruz.


3) Amacımız, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine hizmet etmektir. Karar, Almanya’daki Türkler ile Ermenilerin uyumuna hizmet


4) Yine amacımız, Almanya’daki genç kuşakların geçmiş acılardan ders almalarını sağlamaktır. Ermeni soykırımı, Almanya’da eğitim müfredatına girmelidir.

Doğu Perinçek, “Die Linke Partei (Sol Parti) de, aynı konuda bir önerge vererek, sözde Ermeni soykırımında Almanya’nın da sorumlu olduğunun vurgulanmasını istemektedir. Alman meclisi veya herhangi bir parlamento, herhangi bir eylemin soykırım suçunu oluşturduğuna karar veremez. (AİHM 2. Dairesi, 13 Aralık 2013 günü açıklanan karar ve AİHM Büyük Daire 15 Ekim 2015 günü açıklanan karar). Yine Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Parlamentosu’nun 1987’de aldığı soykırım konusundaki kararı üzerine açılan davada, politik kurumların bu konuda karar alamayacaklarına hükmetmiştir.


Alman Meclisi'nin tan?mak istedi?i "Ermeni soyk?r?m?" tasar?s? ortaya ç?kt?


Der scheiß kommt übrigens von den Linken und sieht auch vor das Deutschland sich entschuldigt und Wiedergutmachung zahlen soll. Was kommt als nächstes die Griechen? Die Kurden? Man muss den Idioten echt danken das Deutsche Volk wird aufwachen dann ist Schluss mit Lustig.